Yezdan isminin anlamı

1. Zerdüştlerin iyilik tanrısı. 2. Allah. - İsim olarak kullanılmaz.