Taife isminin anlamı

Bölük, takım, güruh, fırka. Kavim, kabile. Tayfa